Folge uns auf

mandala-yoga-deborah-portrait-quadrat-web

Deborah

Hatha Flow 076 337 77 67

Marisa

Hatha Yoga 076 245 88 10

Loredana

Iyengar Yoga 079 792 79 54

Alessandra

Vinyasa Yoga 079 472 76 67

Svenja

Hatha Yoga 079 323 60 23

Denise

Hatha Yoga 076 396 89 20

Jolanda

Kids Yoga 076 454 30 90

Unser Studio